HƯỚNG DẪN, GIÚP ĐỠ HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ (Tổ 1,2,3)

Tháng Tám 23, 2019 3:14 chiều

HƯỚNG DẪN, GIÚP ĐỠ HĐTQ LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
* * * * *
I. Mục đích : Giúp giáo viên trong tổ nắm vững hơn nhiệm vụ và công việc hàng ngày của các thành viên trong Hội đồng tự quản (HĐTQ), và từ đó biết cách hướng dẫn, giúp đỡ một cách hiệu quả nhất để các thành viên trong HĐTQ làm tốt công việc của mình.
II. Diễn biến
1. Thời gian : Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 8 năm 2019.
2. Địa điểm : Tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh, điểm trường A.
3. Thành phần :
– Lưu Thị Hồng (PHT – chủ trì)
– Giáo viên tổ 1, 2, 3 (8 giáo viên) – có mặt đủ.
4. Điều kiện, phương tiện : Máy ảnh, máy quay phim, tài liệu hướng dẫn bầu cử, tổ chức hoạt động cho HĐTQ.
5. Mô tả các hoạt động :
* Thông báo nội dung sinh hoạt chuyên môn.
* Cho các thành viên nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung sinh hoạt (bầu cử Ban chủ tịch (BCT), nhiệm vụ của các thành viên trong HĐTQ…)
* Thảo luận, trao đổi và đi đến thống nhất cách thức hướng dẫn, giúp đỡ các thành viên trong HĐTQ làm việc hiệu quả.
– HĐTQ cần được HS của lớp bầu chọn một cách dân chủ, khách quan trên sự HD, giúp đỡ của GV.
– Nêu các nhiệm vụ, việc làm cụ thể hàng ngày của từng thành viên trong HĐTQ (Ghi ra giấy cho HS về nhà học thuộc …)
– HD, giúp đỡ từng thành viên nhận biết và thực hiện tốt các công việc của mình.
+ Nếu trường hợp HS chưa nhớ việc thì GV phải nhắc nhở, nếu HS chưa biết làm thì giáo viên phải hướng dẫn và có thể làm mẫu…
+ Nếu Nhóm trưởng chưa biết điều hành các hoạt động của nhóm thì có thể lấy một nhóm tốt để làm mẫu. Nếu HS vẫn không biết làm thì giáo viên cần hướng dẫn và có thể làm mẫu …(điều hành nhóm trong các lô gô, cách thức hướng dẫn, trao đổi, kiểm tra … trong nhóm).
…..
+ Lưu ý :
. Các thành viên trong BCT, Trưởng ban, Nhóm trưởng phải do HS tự bầu chọn do sự tín nhiệm của mình.
. Nêu nhiệm vụ cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện cho từng thành viên BCT, các Trưởng ban, Nhóm trưởng.
. Hướng dẫn nhẹ nhàng, tỉ mỉ, dễ hiểu. Có thể làm mẫu cho các em làm theo.
. Bình tĩnh, kiên trì…
. Động viên HS trong lớp tôn trọng và nghe lời các thành viên trong HĐTQ.
. Cùng HS cả lớp xây dựng nội quy của lớp về các mặt hoạt động.
. Nếu một thành viên BCT, Trưởng ban, Nhóm trưởng nào quá yếu thì có thể tổ chức cho bầu chọn lại.
. Có thể cho lớp, nhóm bầu chọn BCT HĐTQ, các Trưởng ban, Nhóm trưởng hàng tháng.
. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì có ý kiến với tổ để cùng bàn bạc tìm hướng giải quyết.
6. Kết quả : 100% GV trong tổ nắm được cách thức hướng dẫn, tổ chức cho HS bầu chọn HĐTQ. Nắm được nhiệm vụ và công việc hàng ngày của các thành viên trong HĐTQ. Nắm được cách thức hướng dẫn, giúp đỡ các thành viên trong HĐTQ làm việc hiệu quả.
7. Đánh giá : Buổi SHCM thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu của mục đích đề ra. Vì các thành viên đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, huy động trải nghiệm thực tế trong quá trình chủ nhiệm và giảng dạy … để thảo luận, trao đổi để rồi đi đến thống nhất cách tổ chức thực hiện.
8. Bài học kinh nghiệm
– Cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, điều kiện phương tiện phục vụ cho buổi SHCM
– Động viên giáo viên nghiêm túc và tích cực nghiên cứu, thảo luận, trao đổi, thống nhất … để tìm được cách làm hiệu quả nhất.

Tổ trưởng

Trần Văn Hiển

Một số hình ảnh minh hoạ

IMG_2973

IMG_2972

IMG_2970

IMG_2969